Grafisk formgivning

Går du i tankarna kring att studera eller jobba inom grafisk formgivning?
Här kan du läsa om vad grafiska formgivare gör, vad du ska tänka på, vilka redskap du bör använda och vad du kan förvänta dig att få för lön.

Vad en grafisk formgivare gör

Som grafisk formgivare är du ansvarig för att designa hur en viss produkt ska se ut och vad den ska framföra för slags budskap, din huvudsakliga uppgift blir därför att skapa en slags visuell konversation med betraktaren.
Du bestämmer alltså hur en trycksak, förpackning eller grafik i digitala medier ska se ut.
Du kan därför komma att jobba med allt ifrån formen och etiketten på en schampoflaska till en informationsskylt hos en veterinären.
En grafisk designers största uppgift är att skapa och få fram ett budskap genom sin design efter sin kunds beställning och önskemål.
En grundläggande princip hos en grafisk designer är att veta hur placering av text, mönster, färger, rörelser, proportionaliteten, upprepning, närhet och ytegenskaper ska se ut så helhetsintrycket får ett balanserat resultat.
Du jobbar främst med typsnitt, logotyper, färger, former och så vidare som du sedan tillämpar i produkten efter önskat önskemål eller personligt tycke.
Att utbilda sig till grafisk designer innebär då även att man utbildas inom t.ex. illustration, bildkonst, arkitektur, mode, inredning och MDI.
En väldigt stor och positiv egenskap hos en grafisk formgivare är kreativitet.
Du ska tycka att det är kul att skapa och forma.

Att skapa ett budskap

Att vara en grafisk designer handlar inte enbart om hur man ska designa en produkt efter sin kunds önskemål eller ens personliga tycke, utan även om  vad produktens funktion och budskap ska vara.
Det är därför viktigt att man alltid har i åtanke om vad och vem det är man skapar designen för.
Man måste därför ofta gå  tillbaka till vad det huvudsakliga syftet och uppgiften med produkten som man skapar ska vara.
En trafikskylt ska t.ex. inte enbart visa hur du ska köra din bil utan den ska även uppfylla kraven om att synas starkt med t.ex. starka kontraster, former och färger.

Grafisk formgivning

Redskap

Vad för slags redskap man behöver som grafisk formgivare är olika, men nästan alla formgivare behöver en dator.
Datorn är oftast det viktigaste redskapet inom grafisk design då verktygen i datorn är väsentliga för ens arbete. De duger heller inte med vilken dator som. helst utan det krävs en riktigt bra dator med riktigt bra prestandard och bra skämar för att kunna hantera de tunga grafiska programmen. Läs på mer om olika datorer på bradatorer.se.
Man behöver nästan alltid ett text- och bildbehandlingsprogram som t.ex. Photoshop, InDesign, Illustrator m.m.
Många grafiska formgivare jobbar även med mycket mer klassiska redskap såsom papper och penna för att t.ex. skissa upp sina idéer men i slutändan behövs oftast en dator för att slutföra jobbet.

Var i vardagen kan jag finna en grafisk designers jobb?

En grafisk formgivares slutprodukt kan du finna nästan vart man än tittar.
Du finner dess jobb på t.ex. omslaget på din tidning, etiketten på ditt ostpaket, informationsskylten utanför macken, alla företagslogotyper, eftertexterna på en film och mycket mer.

Arbetsplats

Arbetsplatsen för en grafisk formgivare är mycket olika men vanligtvis så är man anställd hos tidningar, bokförlag, tv-bolag, tryckerier, kommunikationsbyråer eller olika typer av frilans.
Då man oftast jobbar med sin dator så kan man även jobba mycket hemifrån eller på andra olika platser, vissa jobbar t.o.m. när dom är utomlands.
Var ens arbetsplats som grafisk formgivare är beror helt på från vem man får sina beställningar ifrån och hur ofta denna köpare behöver ens tillgänglighet på distans eller på plats.

Lön

En grafisk formgivares lön kan variera kraftigt, beroende på avtal, plats och ort m.m.
Nedan finner ni de lönestatistiker inom grafisk formgivare som går att finna hos olika sidor 2017.
Notera att dessa statistiker är innan skatt.

Enligt                                          Medellön
SCB.se                                        34.800 kr
Unionen.se                     27.000 – 36 500 kr
Jobbsafari.se.                             31. 500 kr
Allastudier.se                               28 000 kr
Lönestatistik.se                            25.500 kr
Jobbsafari.se                              31. 500 kr

Övrig kunskap

Som grafisk formgivare bör man alltid hålla sig uppdaterad, informerad och ha goda kunskaper i upphovsrättslagstiftningen, detta är även på köparens ansvar.
Man bör även ha goda kunskaper inom ekonomi, försäljning och upphandling då detta har stor betydelse för lönen man i slutändan får.
Som grafisk formgivare jobbar du inom ett konjunkturkänsligt område som t.ex.. inom kommunikation och media.
Därför kan möjligheterna för uppdrag och anställning minska.
Inom område där grafiska formgivare är verksamma går utvecklingen mycket snabbt fram och man bör därför hålla sig uppdaterad inom detta.
Vanliga områden där förändringar oftast sker är medier som ständigt växer och utvecklas, datorernas programvara och framförallt den tekniska hårdvaran som man jobbar med.